logo strony

 

co robimy

Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.
Zachęca też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.

Misją Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. Propagowanie i upowszechnianie informacji na temat zdrowego stylu życia i żywienia.

 

Priorytetowymi celami działań Fundacji jest:

- humanitarna ochrona zwierząt,
- ochrona i promocja zdrowia,
- wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej,
- wspieranie działań wolontariatu;
- działalność charytatywna,
- pomoc społeczna,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

Fundacja realizuje swoje cele przez:
- organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
- pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;
- prowadzenie schroniska dla zwierząt;
- organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;
- organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia;
- działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na temat zdrowego żywienia;
- współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.


 

Relief from Insomnia with Ambien is right away https://www.ambienzolpidem.com/ best place to get reliable Ambien information.

 

Instagram

 

 

 

Produkty dla wegan i wegatarian